NYHEDER

(Januar 2017)

Arbejdsgiverbetalt elektronisk avis

Skatterådet har for første gang taget stilling til, om en arbejdsgiverbetalt elektronisk avis altid kan anses for leveret udenlukkende på arbejdspladsen eller ej. Der er spurgt på 3 forskellige abonnemntsmodeller (IP-løsning, Domæneløsning og Enkeltbruger-adgang).

SKAT er af den opfattelse, at der gælder de samme regler for en fysisk avis som for en elektronisk avis. SKAT anser derfor medarbejderens elektroniske adgang til avisen som et skattepligtigt personalegode, idet avisen ikke anses for kun at være stillet til rådighed på arbejdspladsen.

 


(Februar 2016)
Indberet moms, mens du er på farten
SKAT har lanceret en helt ny mobil løsning, så du kan indberette og betale moms via mobiltelefon eller tablet.
MANGE virksomhedsejere benytter allerede Skat.dk og TastSelv-løsningerne på mobile enheder. Dette har fået SKAT til at udvikle en ny app. Denne App-løsning hedder ”Skat” og kan hentes til iPhone og Android i de respektive app-portaler. Du kan allerede nu bruge den til at indberette ind- og udgående moms, hvorefter app’en udregner det momspligtige beløb. Herefter kan du betale beløbet med Visadankort eller via mobiltelefonen. SKAT har desuden annonceret, at også andre betalingsmuligheder bliver lanceret.
For at indberette moms skal der også i app’en logges ind med medarbejder NemID signatur eller TastSelv-kode, ligesom ved brug af hjemmesiden. Du kan først betale momsen fem hverdage før fristen.
App’en giver dig også mulighed for at købe dagsbeviser til gulpladebiler, udregne vægtafgifter og indsætte vigtige fristdatoer i din telefon eller din tablets kalender.
Med tiden vil SKAT tilføje flere af de allerede eksisterende løsninger fra Skat.dk til app-løsningen, så du kan ordne dine skattesager, mens du er på farten.
Find App’en i App Store eller Play Butik.

(August 2015)

I dag vedtages loven om genindførsel af håndværkerfradraget

Om alt går vel, vedtages regeringens forslag om genindførsel af håndværkerfradraget i dag den 26. august 2015. Genindførslen sker med tilbagevirkende kraft til årets begyndelse.

Reglerne for 2015 er identiske med de regler, som har været gældende i de seneste to år. Dog stiger fradraget til 18.000 kr. i form af arbejdsløn enten til en håndværker eller til en hushjælp.

Når det gælder håndværkudgifter er det stadig sådan, at det kun er udgifter (arbejdsløn) til istandsættelse af helårsboliger og sommerhuse – herunder også sommerhuse i udlandet – som kan fratrækkes.

Det betyder, at der fx kan opnås fradrag for udgifter til reparation eller udskiftning af tag, tagrender og afløb, vinduer og døre og glas heri, samt for maling af vægge og træværk. Blandt de indvendige arbejder, der berettiger til fradrag, kan nævnes reparation eller udskiftning af køkken og/eller bad samt varme- og varmestyringsanlæg.

Der kan ikke opnås fradrag for nybyggeri, herunder tilbygninger og heller ikke til flisebelægninger i indkørsler, på havegange og terrasser og heller ikke til opsætning af postkasser og tyverialarmer.

Når det gælder hushjælp, kan der i første række fratrækkes udgifter til rengøringshjælp, vinduespudsning, havearbejde og børnepasning. Hushjælp i form af en ung pige i huset giver kun ret til fradrag, hvis hun ikke har bopæl i huset.

Med hensyn til havearbejde kan der opnås fradrag for hjælp til græsslåning, hækkeklipning, lugning, beskæring samt til snerydning.

Rengøringshjælp omfatter alle former for rengøring, herunder også opvask, støvsugning og gulvvask, men også strygning af vasketøj samt rensning og vask af gulve, tæpper, gardiner og persienner.
 


(Juni 2015)

Vi har fået nyt logo og navn

Den 30. juni 2015 ændre vi officielt logo og navn. Vi har ændret vores logo, så det er blevet mere tidsløst og enkelt. Dette har også givet anledning til at forenkle vores firmanavn. Vi har droppet "Bogføring" i navnet, men vi tilbyder stadig ydelsen.

Nyt logo og navn ændre ikke ved de ydelser vi tilbyder til vores kunder.

Du er altid velkommen til at kontakte Midtjysk Regnskab på telefon 61 28 61 14 eller brug kontaktformularen til højre.


Her er vores nye logo

(Juni 2015)

Har du indtastet ejerforhold i ejerregisteret?


Den 15. juni 2015 er sidste frist for indtastning af ejerforhold til ejerregisteret for alle eksisterende aktie-, anparts-, partner-, iværksætter- og europæiske aktieselskaber (ejerforhold på 5% eller mere).

For nyetablerede selskaber skal ejerne indtastes senest 2 uger efter stiftelsen.

Er registreringen ikke foretaget inden fristen, kan det straffes med bøde.
 
(Marts 2015)

Lever du længere end pensionen kan holde til?


Nye tal viser, at 75 procent af danskerne er i fare for, at deres pensionsopsparing udløber for tidligt.

Gennemsnitsalderen i Danmark er stigende, hvilket kan give nogle privatøkonomiske udfordringer, særligt i forhold til pension. Tal fra Danmarks Statistik viser, at middellevealderen er steget til 78,5 år for mænd og 82,5 år for kvinder. En ny analyse fra Nykredit viser samtidig, at tre ud af fire danskere får deres pension udbetalt over 10 år. Denne tidshorisont er problematisk, da de fleste danskeres pensionstilværelse vil vare noget længere end det.

Det kan betyde, at mange pensionister kan komme til at mangle penge i op til halvdelen af deres pensionisttilværelse. Det gennemsnitlige antal pensionsår er 17 år for mænd og lidt over 20 år for kvinder.

Dermed stilles der større krav til pensionens størrelse og planlægning. Selvom vi får flere år i arbejde og dermed længere tid til at spare op, så er det ikke nok til at sikre indkomsten som pensionist.

Du har et problem, hvis du lever 20 år som pensionist, men kun har en opsparing, der strækker sig over 10 år. Her kunne en livrente måske være en løsning, da den giver en livslang ydelse, i modsætning til en ratepension. Det handler ikke kun om at spare tiltrækkeligt op, men også at sikre sig at opsparing og udbetaling sker på den rette måde. I nogle tilfælde kan det være bedre at afdrage på gæld, end at spare yderligere op i fire midler.
 
(December 2014)
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅRVi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartner en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi glæder os til et godt og spændende samarbejde i det nye år.
 


(Oktober 2014)
UDFORDRING FOR MINDRE EJENDOMSUDLEJERE

Ejer du mindre udlejningsejendomme og istandsætter du selv ejendommene?...  skal du måske momsregistreres og betale byggemoms, også selvom udlejningsaktiviteten er momsfri.

En håndværksvirksomhed, der opfører eller istandsætter en bygning/ejendom til eget brug eller videresalg, skal betale byggemoms af summen af udgifterne til materialer og salgsværdien af egen og ansattes arbejde.

En række af landets små udlejningsejendomme er ejet af personer med en håndværksmæssig baggrund. Mange af disse er ikke opmærksom på, at de er omfattet af reglerne om byggemoms, når de istandsætter deres egne ejendomme. Eksempler på arbejder, der udløser byggemoms; reparations- og isoleringsarbejder, maling af døre, vinduer og facader samt udskiftning af bygningsdele.

Denne ”byggemoms-pligt” gælder også, selvom ejendomsudlejningen ikke er momsregisteret, fordi udlejningen sker uden moms. Her er byggemomsen en reel omkostning, da der ikke er fradrag for købsmoms.

”Byggemoms-pligten” indtræder, når værdien af det udførte arbejde overstiger kr. 50.000 på årsbasis – om det er på en eller flere ejendomme er uden betydning. Ved reparation og vedligeholdelse er grænsen kr. 100.000.

Værdien af arbejdet opgøres af følgende beløb:

  1. Udgifter til materialer (inkl. Moms)
  2. Salgsværdien af egne ansattes arbejde
  3. Salgsværdien af ejerens eget arbejde

Salgsværdien af ansattes og/eller eget arbejde opgøres ud fra antallet af timer brugt på arbejdet. Timeprisen fastsættes som virksomhedens almindelige salgspris eller – i mangel heraf – skønsmæssigt.
teloven
 


(Oktober 2014)
VIRKSOMHEDSORDNINGEN

Den 9. september 2014 vedtog Folketinget en række stramninger i virksomhedsskatteloven med virkning fra 11. juni 2014. Stramninger der skal sikre, at det fremover ikke skal være muligt at anvende lavt beskattede midler i virksomhedsordningen til finansiering af privatforbrug og afvikle privat gæld. Det skønnes af berøre flere end 10.00 erhvervsdrivende, hvoraf mange vil få en væsentlig forøgelse af beskatningen allerede i 2014.

Der er 2 hovedelementer i lovindgrebet, rettet imod erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, og:

  1. har en negativ saldo på indkudskontoen og/eller
  2. har aktiver i ordningen, som sikkerhedsstillelse for privat gæld.

Hvad konsekvenser præcis er for dig, kan der ikke sige noget generelt om her. Du rådes derfor til at kontakte din skatterådgiver, der kan oplyse konsekvenserne for dig.
 


(August 2014)
TID TIL BUDGET 2015

Det er nu, at du skal til at gøre dig nogle overvejelser omkring næste års økonomiske resultat. Sagt på en anden måde: ”hvad tror jeg, jeg kommer til at tjene næste år? Er min omsætning jævnt fordelt over året? Hvad bliver mine omkostninger? Stiger eller falder de? ” Dette er spørgsmål, som du skal stille dig selv, når næste års budget ska laves.

Hos Midtjysk Regnskab + Bogføring får du hjælp til at lægge dit næste års budget. Kontakt os, og få en snak om, hvordan du kan få hjælp til budgettet.

Se her om processen "At lave et budget".
 


(August 2014)
KAPITALAFKASTSATSEN FOR 2014

SKAT har nu annonceret kapitalafkastsatsen for 2014, som bilver 2 pct.
 


(Juni 2014)
DET SKAL DU HUSKE I ANSÆTTELSESKONTRAKTEN

Som arbejdsgiver er det dit ansvar at holde styr på medarbejdernes ansættelseskontrakter. Samtidig er det afgørende, at du overholder lovgivningen. Se hvad kontrakten som minimum skal indeholde - læs mere her.(Juni 2014)
120-DAGES-REGLENS GRÆNSER

Opsigelse efter 129½ dages sygdom er i overensstemmelse med 120-dages reglen, mens opsigelse efter 130 dage er for sent. Det skriver Plesner på baggrund af to nye landsretsafgørelser. Læs mere her.

 
(Januar 2014)
UDENLANDSK INDKOMST - PENGE TILBAGE FRA SKAT?
 
Hvis man i 2010 eller senere har haft udenlandsk indkomst, der berettiger til personfradrag i Danmark, skal man muligvis have penge tilbage fra SKAT. SKAT vil genoptage indkomstansættelserne for indkomståret 2010 og senere. Det er ikke nødvendigt selv at rette henvendelse til SKAT om den ændrede fordeling af personfradraget, da der vil ske en automatisk udsøgning af de skatteberegninger, der skal ændres.
 
(Januar 2014)
OMVENDT BETALINGSPLIGT

Den 1. juli 2014 indføres omvendt betalingspligt for indenlandsk handel med mobiltelefoner, spillekonsoller, tablets, bærbare computere mv. Teknisk set fungerer det på samme måde som EU-erhvervelsesmoms, men skal indberettes anderledes. Sælger undlader at opkræve moms af salget, men skal anføre på fakturaen, at det er køberen, der skal betale momsen. Salget skal angives i momsangivelsens rubrik C. Køberen skal angive momsen på momsangivelse og fradrage momsen i det omfang, køberen har fradragsret.

Reglerne anvendes ved handel mellem to danske virksomheder med følgende varer; Mobiltelefoner, Integrerede kredsløbsordninger, Spillekonsolder, Tablets og Bærbare computere.

Ordningen gælder ikke detailbutikker, der primært sælger til private forbrugere.
 


(Oktober 2013)
DIGITAL POSTKASSE

Alle virksomheder og andre der har et CVR-nummer, skal fra 1. september 2013 have oprettet en "postkasse" til sikker Digital Post fra det offentlige. Oprettelsen sker via hjemmesiden Virk.dk/postkasse.

 
(September 2013)
HVIDVASKLOVEN

Med virkning fra 1. juli 2013 må erhvervsdrivende ikke modtage kontantbetalinger på kr. 50.000 eller derover.

Med indførelsen af det nye kontantforbund er personkredsen og beløbsgrænsen ændret:

  • Personkredsen er udvidet til at omfatte alle erhvervsdrivende, dog med undtagelse af visse erhvervsgrupper (f.eks. advokater, revisorer, ejendomsmæglere og virksomheder indenfor den finansielle sektor).
  • Beløbsgrænsen er nedsat fra kr. 100.000 til kr. 50.000. Kontantforbuddet omfatter fortsat enkeltstående og indbyrdes forbundende betalinger.

Disse ændringer gør, at erhvervsdrivende bør overveje, om de skal udarbejde interne retningslinjer for modtagelse af kontantbeløb.
 


(August 2013)
SKATTEKONTO

Fra 1. august 2013 er der indført nye regler med hensyn til opkrævning og ind- og udbetalinger til og fra SKAT. Alle virksomheder vil i august måned få en ”skattekonto” hos SKAT, som bliver tilgængelig i TastSelv Erhverv. Skattekontoen giver en opgørelse af blandt andet selskabsskat, moms, lønsum, punkt- og miljøafgifter, A-skat/bidrag og afgifter samt gebyrer og renter.

Dette medfører ingen ændringer i indbetalingsfrister og –regler for angivelse.

 


(Juli 2013)
HOTELMOMS
Fradragsprocenten på moms af udgifter til hotelovernatninger hæves fra 50% til 75% med virkning fra 1. januar 2014.

  
(Juni 2013)
LÆNGERE FRIST FOR BETALING AF MOMS FRA 2014

Virksomheder med en omsætning på mellem 1 og 15 mio. kr.

I dag afregnes momsen kvartalvis. Fra 2014 forlænges betalingsfristen fra 40 dagen til 60 dage for virksomheder med en omsætning mellem 1 og 5 mio. kr.

Virksomheder med en omsætning på mellem 15 og 50 mio. kr.

I dag afregnes momsen månedsvis. Fra 2014 skal de afregne moms kvartalvis.

Virksomheder med en omsætning på mellem 1 og 5 mio. kr.

I dag afregnes momsen kvartalvis. Fra 2015 skal disse afregne moms halvårligt.

 
 Kontakt os
Du er velkommen til at kontakte MIDTJYSK REGNSKAB med spørgsmål eller lignende på telefon 61 28 61 24 , eller via formularen herunder:
Kontaktperson: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked  
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
MIDTJYSK REGNSKAB | Skovbakkevej 68 | 8800 Viborg | Telefon 61 28 61 24 | CVR.nr. 29 46 73 90