AT LAVE ET BUDGET

Formålet med budgettering

Det vigtigste formål med budgettet er, at skabe et så nøjagtigt et billede af virksomhedens udvikling i den kommende periode som muligt. Nøjagtigheden er vigtig, dersom selv små afvigelser mellem budget og faktiske tal kan resulterer i store økonomisk konsekvenser. Det er f.eks. dyrt at ligge inde med varer, som ikke bliver solgt. Det er også dyrt at have medarbejdere, som ikke kan tjene deres løn hjem.

Budgetter har også andre formål, ikke blot for dig og din virksomhed, men også for eksterne interessenter (banker, realkreditinstitutter, leverandører m.fl.). Derfor er det ikke kun for din egen skyld, at du bør lægge og anvende et budget.
 

Metoder

Når du skal opstille et budget, gælder det om at finde et mål for næste års omsætning og omkostninger. Du vil måske sige, at det bliver en gættekonkurrence, og det bliver det, hvis du ikke anvender en budgetmetode og har opsat nogle relevante forudsætninger.

Forrige års-metoden
Med denne metode tages der udgangspunkt i forrige års faktiske tal. Til disse lægges de ventede ændringer i virksomhedens aktiviteter. Fordelene ved denne metode er, at den ikke kræver megen tid at udarbejde. Hvis du ikke forventer, at virksomhedens aktiviteter i det kommende år er på niveau med sidste år, er det god og nem metode. Ulempen ved denne metode er, at man skal have kendskab til, hvilke forhold der påvirkede omsætningen, vareforbruget osv. sidste år for at kunne vurdere ændringernes i aktiviteterne i det kommende år. Har ikke viden om disse forhold eller er der meget svingende aktiviteter fra år til år vil denne metode ikke være at tilråde.
 
Nul-baseret budget
Med denne metode tages der ikke udgangspunkt i noget, når budgettet lægges. Her spørger du dig selv: Hvilke og hvor mange aktiviteter vil min virksomhed have i det kommende år? Denne metode er god, hvis der sker dramatiske ændringer i virksomheden eller i dens omverden. Sådanne ændringer gør det nemlig svært at bruge de tidligere regnskaber til grundlag for næste års budget. Ulempen ved denne metoder er, at den kræver tid og resurser. Samtidig kræver den, at de vigtigste ændringsforhold umiddelbart kan identificeres – hvilket ikke altid er lige til.
 
Procent af salg
Med udgangspunkt i salget/omsætningen udregnes alle andre poster i forhold til hvor stort salget forventes at blive. Det er klart, at visse typer omkostninger ikke egne sig til at fastsættes på denne måde. F.eks. vil afskrivninger ikke være en procentdel af salget, og det samme gælder renteudgifter. Derfor er det nødvendigt af skelne mellem de variable og faste omkostninger i budgettet. Metoden egner sig specielt til virksomheder, hvor en stor del af omkostningerne varierer med slaget. Ligeledes kan metoden bruge i kombination med andre metoder. Er du ikke sikker på størrelsen af dit salg, er det ikke en god metode at anvende.
 

Budgetplanlægning

Budgetteringsprocessen berører hele virksomheden, hvorfor det er vigtigt at have styr på, hvem der skal involveres i udformningen af budgettet. Budgetplanlægningen består typisk af seks faser.
I første faser formuleres virksomhedens mål og strategi for det kommende år. Her er det vigtigt, at sætte nogle realistiske mål og som er i tråd med virksomhedens overordnede strategi. Urealistiske mål kan gøre, at man hurtigt mister motivationen for at nå dem.

Næste plan består i, at lægge plan for, hvordan du vil indfri budgettet. Her opstilles en række forskellige budgetudkast, som viser forskellige måder at opnå det budgetterede resultat på.

Tredje fase består i koordinering af den nye strategi i virksomheden. Alle i virksomheden skal orienteres om den nye strategi, ellers kan det skabe forvirring internt i virksomheden.

I budgetformuleringsfasen skal det endelig budget udarbejdes. Budgettet kan indeholde en lang række delbudgetter.

I femte fase godkendes det endelige budget af ejeren og eventuel af bestyrelsen (hvis virksomheden har en sådan).

Endelig skal budgettet iværksættes i den sidste fase. Det er i denne fase, hvor virksomheden holder aktiviteter og resultat op mod budgettet. Dette gøres ved løbende at evaluere, om budgettet overholdes. Går det ikke som man havde regnet med, er det vigtigt ikke straks at lave om på budgettet – med mindre der er sket fundmentale ændringer.
 Kontakt os
Du er velkommen til at kontakte MIDTJYSK REGNSKAB med spørgsmål eller lignende på telefon 61 28 61 24 , eller via formularen herunder:
Kontaktperson: *
Telefon: *
E-mail: *
Besked  
Anti-Spam Code:

*  Skal udfyldes
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
MIDTJYSK REGNSKAB | Skovbakkevej 68 | 8800 Viborg | Telefon 61 28 61 24 | CVR.nr. 29 46 73 90